top of page

Het verschil tussen kracht en macht.

Doorgaans wordt “kracht” beschouwd binnen het kader van externe verwezenlijkingen: mensen die een hoge opleiding hebben afgewerkt of een belangrijke positie hebben ingenomen. We zijn zo geprogrammeerd om te denken dat dit krachtige personen zijn. Dit klopt slechts gedeeltelijk.


Uiterlijke kracht is macht. Echte kracht komt van binnenuit. Ze heeft meer te maken met authenticiteit en waarachtigheid. Het is iemand die leeft vanuit zijn zielenkwaliteit- vanuit die plaats waar niets of niemand je kan raken en je dus ook nooit kan verliezen.

De macht van wetenschap, politiek, economie, flitsende marketing en reclame… kan erg indrukwekkend en verblindend werken. Deze macht is relatief en volatiel, je kan ze snel verliezen - omdat ze extern is.


Macht kan je verliezen, echte kracht niet. Echte kracht is als een rots in de branding: ze blijft staan, welke golven ook op haar inbeuken.


Als we dus kiezen voor het versterken van uiterlijke macht, kiezen we voor een heel losse fundering van ons geluk en welbevinden. Hoe dikwijls hoort men niet dat mensen in ogenschijnlijk machtige posities toch niet gelukkig blijken te zijn?


Als kind zijn we onze persoonlijkheid nog aan het vormen. Hoe doen we dit?

Door herhaalde programmatie, externe krachtige gedachtenpatronen worden geabsorbeerd zonder in vraag te stellen, door imitatie en herhaling. Deze patronen vormen zo onze overheersende attitude, waardoor we ze gaan interpreteren als onze persoonlijkheid. Maar is dat wel onze échte persoonlijkheid?


Helpen of deze patronen ons of blokkeren ze om onze aangeboren kracht aan te boren? Meestal helpen deze programma’s ons niet om in onze echte kracht te gaan staan. Ze zijn gericht op blinde gehoorzaamheid en de perfecte uitvoering van wat anderen van ons willen. Ze zijn met andere woorden gericht om anderen machtig te houden, en ons te ontkrachten of niet in onze echte kracht te laten komen.


Waarom zoeken sommigen trouwens externe macht? Om anderen te controleren, beheersen en klein te houden. We spelen allemaal onze verschillende externe rollen.


Dit ontmoedigt velen om zichzelf te leren kennen, en onbewuste patronen bloot te leggen. Als je de moed hebt om dit te doen, echter, merk je dikwijls dat het gedrag dat je al heel je leven stelt, eigenlijk niet het jouwe is. De media serveren ons heel bewust een “socialite” leven, dat leeg en afhankelijk gedrag als de norm voorstelt. De officiële kanalen zijn gericht op de macht van enkelen, om de velen te ontkrachten.


Zodra we beseffen wat onze innerlijke kracht in feite is, kunnen we de programma’s die niet de onze zijn, ontzenuwen. Het is pas dan dat we de bron van onze echte kracht aanboren. Zo lang je deze niet zelf hebt ontdekt, blijf je afhankelijk van externe bronnen van macht, en ken je je eigen kracht dus niet.


Zelf-kennis is nog altijd de enige echte bron van kracht die ons toelaat om een gelukkig en gezond leven uit te bouwen, en niet te worden wat bepaalde externe machtsbronnen willen dat we zijn.


Heartfelt love,

Ruby


74 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Waarom voelen mensen zich zo dikwijls leeg?

Tijdens mijn gesprekken met cliënten viel het me de laatste tijd op dat velen klagen over een gevoel van leegte. Dit stimuleerde me om bij mezelf na te gaan hoe ik dit zelf meerdere keren zelf heb erv

Comments


bottom of page