Aanbevelingen

Evaluatie Persoonlijke Consults

Ik ben al 15 jaar getrouwd. Door een overdreven focus op mijn werk geraakte ik de pedalen kwijt en wist ik niet meer van welk hout pijlen maken. We volgden een EQ relatietherapie bij Ruby en verwierven zo inzichten die onze relatie redde. Door ons individueel open te stellen voor nieuwe vaardigheden werden we terug interessanter voor elkaar. We hebben nog een lange weg te gaan maar de resultaten waren onmiddellijk zichtbaar. We zijn nu in staat om een rijker, vrijer en gelukkiger leven op te bouwen. 

​- Erik & Julie, Wommelgem

Toen ik 20 jaar geleden startte in het bedrijfsleven had ik weinig inzicht hoe ik op anderen overkwam en hoe ik moeilijke gesprekken kon aangaan. Ondanks mijn Masterdiploma's en mijn beste bedoelingen, maakte ik domme communicatie-fouten die mijn geloofwaardigheid aantastten en zelfs mijn toenmalige job kostten. Het scherpzinnige en eerlijke advies dat Ruby me tijdens de consulten gaf hielp me om mijn EQ te verhogen, waardoor ik beter begon te scoren. Ik zocht een andere job en door de nieuwe vaardigheden wist ik mijn wedde onmiddellijk met 30% te verhogen. Ik heb nu een leidinggevende functie en voel me zeer goed in mijn vel.  Ik had dit nooit kunnen bereiken zonder Ruby's deskundige en hartsgevoelde advies.

- Bart, Strategic Sales Manager Europe, Antwerpen

Ieder achterkant heeft een voorkant... Ik heb jaren nooit de voorkant gezien, de achterkant was m'n leven...

Tot het universum besloot om jou, Ruby, op m'n weg te ontmoeten...
Je reikte me de hand, en ik heb die aarzelend aangenomen...
De inhoud van je betoog, de kracht van je woorden, toewijding en geduld hebben ervoor gezorgd dat van toen af m'n leven de weerspiegeling van m'n  levensvoorkant is geworden...
Dank je Ruby, voor je aanmoedigingen en de begeleiding die niet altijd even gemakkelijk is geweest... 
De voorkant van m'n leven is weer stofvrij...;-)


- Jos V., As


Ik heb Ruby als een zeer professioneel en aangenaam persoon mogen ervaren. Mijn relatie met mijn partner loopt ondertussen al een dikke 18 jaar en jammer genoeg heeft dat nooit van een leien dakje gelopen. Na zoveel jaren stond deze relatie op het punt te ontploffen. Als vader van een tienjarig kind kon ik dit niet laten gebeuren!
 

Zowel mijn partner als mezelf stonden we vrij sceptisch t.o.v. hulp van buitenaf, want wie hangt er zijn vuile was graag buiten? Ondanks het feit dat mijn partner ook enorm introvert is, is Ruby er wonder boven wonder in geslaagd om met haar in gesprek te gaan, wat mij in eerste instantie onmogelijk leek!? 
Nadat mijn partner een persoonlijk gesprek heeft gehad met Ruby, was het net alsof er een andere persoon thuis kwam. We hebben nadien diepgaande gesprekken met elkaar gehad, wat voordien niet evident was. Ik mag zeker van een openbaring spreken!


Uiteraard kan Ruby niet toveren (alhoewel dit wel zo aanvoelde ;-) ) en moeten we er zelf voor zorgen dat onze relatie stand houdt. Het klinkt cliché maar aan een relatie moet met elke dag weer werken en dankzij de inzichten en tips die Ruby als tools kan meegeven, zijn wij als gezin nog steeds samen.


Van harte bedankt Ruby!

- Paul D., Turnhout

Evaluatie Lezingen

Algemeen: Je hebt een mooie, gracieuze lichaamshouding en beweging, krachtige, zelfbewuste, warme en deskundige uitstraling. 

 

Goede balans tussen bewustzijn bij jezelf en bij toehoorder. Je straalt ernst en deskundigheid uit zowel wat betreft de inhoud als het presenteren zelf. Je straalt een sterke betrokkenheid uit bij je onderwerp waardoor je de toehoorder duidelijk meeneemt. Je straalt ook uit dat dit JOUW onderwerp is, dat je hierdoor gepassioneerd wordt, dat je iets van je zelf en van jouw missie wil uitdragen en overbrengen door precies met dit thema aan de slag te zijn. Dat voelde ik heel sterk. Je straalt ook ambitie uit om hier iets mee te (gaan) doen en dat vond ik fijn.

 

Ik voelde dat dit jouw thema is waarmee jij een verschil wil maken bij de organisaties en mensen met wie je rond dit thema wil werken. Ik vond ook een sterke congruentie tussen jezelf en je thema. Je komt voor mij over als een UITERMATE emotioneel intelligent iemand en dat vind ik je ALLERSTERKSTE troef. Dat straal je voor mij OP ALLE niveaus uit. Je bent zelf het sterkste bewijs van het thema dat je behandeld en dat werkt heel krachtig.

Inhoudelijk: boeiende materie, duidelijke afbakening van wat EQ is en wat het niet is, heldere definitie, verhelderende voorbeelden. Boeiende start met concreet verhaal over politieman. Het onderwerp werd degelijk en ruim behandeld en ook de ruimere context, wetenschappelijke en theoretische verwijzingen werden erin opgenomen.


Duidelijke structuur in het verhaal die consequent gevolgd werd met een duidelijke inleiding en overzicht van wat behandeld zou worden en een goed afsluiting waarin nog enkele elementen uit het voorafgaande terug aangehaald werden. Oefening was boeiend en sloot het verhaal op een praktische manier af en dat neemt de toehoorder ook mee naar huis.


Powerpoint: mooi ontworpen dia’s, zowel met analoge taal (tekeningen symbolen) als digitale taal woorden, begrippen enz …). Evenwichtig gepositioneerd en gestructureerd in het beeld, zeker niet overladen, duidelijk verzorgd en aantrekkelijk. Was een goed evenwicht tussen woord en beeld.

Diederik Tilkin-Franssens, gepensioneerd Universiteitsdocent, Merksem

Algemeen: Je lezing was sterk en zeker voldoende theoretische uitleg, soms toch wat moeilijk denk ik als je een leek bent in deze kennis. In elk geval is duidelijk gemaakt dat je vat kan hebben op je emoties en deze in de juiste banen kan leiden als je er even bij blijft stilstaan.

Hiermee zal de uitdrukking “een rollercoaster” aan gevoelens aan kracht verliezen denk ik, wat goed is. We gaan ons niet langer laten leiden door situaties waarin we soms terecht komen maar hierop juist vat krijgen en nog sterker , we kunnen ze omschakelen naar een geheel waarin wij ze kunnen aanvaarden en vrede mee nemen.

 

Over lezing: deze is goed opgebouwd, regelmatig herhalen van eerdere gegevens werkt positief, als een reminder. 

 

Over jou: je straalde rust en kennis uit en stond open voor reactie uit de zaal.

Jo Henckens, Zoersel

De elementen die mij het meest bijbleven zijn:

Het stuk in het begin over de oer-reacties bij gevaar (bevriezen, vluchten of vechten)
Wat de functies zijn van linker en rechter hersenen en de pijnappelklier.
Het verschil tussen emotie en gevoel.
Dat het gaat over zelfbewustzijn.
De verschillende kenmerken van iemand die emotioneel intelligent is.
Het verschil tussen IQ en EQ
De oefening in het laatste stukje

Je kwam heel zelfzeker over. Je was heel goed verstaanbaar en ging zeker niet te snel. Een goed begin door je eigen verhaal erbij in te brengen. In het verloop van de avond werd het mij heel duidelijk dat als je bij jezelf blijft deze situatie helemaal anders kan lopen dan dat je meegaat in je emoties en in die van een ander. Heel duidelijk door een stukje anatomie erbij te nemen zodat we goed konden volgen. Goede interactie met de zaal. Als afsluiter een hele fijne oefening.

Karin Vandenbergh