Welkom bij Ruby Rose Consulting

Schermafbeelding 2019-09-20 om 14.47.07.

EQ Trainer, Jungiaans Psychotherapeute & Personal Coach

Mijn Specialisaties

Uitzonderlijk Vrije Consulten voor jongeren tot 16 jaar 

in tijden van corona

Beste Mensen,

In deze uitdagende tijden zijn er heel wat mensen die het erg moeilijk hebben, en worden vergeten. Ik denk in het bijzonder aan onze jongeren en de kleinste kinderen. Vele ouders kunnen door deze extreme omstandigheden de zorg voor hun kinderen niet meer dragen, jongeren lopen verloren omdat ze hun normale houvast van hobby’s, activiteiten en sociaal contact zien instorten, die nu uitsluitend via het internet hun huiswerk en lessen moeten zien te verwerken.

Aangezien jongeren dikwijls de financiële mogelijkheden niet hebben om een regelmatig psychotherapeutisch consult te betalen, wil ik hier mijn steentje bijdragen en hen gratis verder helpen zolang nodig. Emotioneel welzijn draagt immers evenredig bij tot het lichamelijke welbevinden. 

Te midden van de materiële en psychologische chaos wil ik jongeren tot en met 16 jaar de kans bieden om terug een houvast te vinden via gratis Skype sessies. Als jullie iemand kennen in de nabije omgeving die nood heeft aan professionele begeleiding, kan men mij bereiken via email op ruby.ad.astra@gmail.com of +32 486 81 62 99

 

Warme groet,

 

Ruby Rose

Geef nieuwe zuurstof aan je relatie

Neutraliseer onbewuste patronen die je weerhouden

Leer je passie kennen en straal

EQ Training voor bedrijven en leidinggevenden

Verhoog je kans op het vinden van een gepaste job 

Ruby Rose Consulting - for real empowerment

 

Wat is het meest bepalende ingrediënt voor succes en welzijn in je leven?

 

Is het een hoog IQ? Een Master of doctoraatsdiploma? Jaren ervaring hebben in iets? Moet je rijk (geboren) zijn? Het perfecte lichaam hebben? Alhoewel deze talenten en verwezenlijkingen niet onbelangrijk zijn en dikwijls een voorsprong geven, blijken ze toch niet het meest doorslaggevend om te voorspellen of iemand succesvol zal zijn.

Wie kent er niet iemand in zijn omgeving die in meer of mindere mate past binnen één van bovenstaande profielen, maar er toch niet in slaagt zijn of haar leven op het goede spoor te zetten of te houden?

 

Wat is het dan wel? Uitgebreid psychologisch onderzoek wijst naar het belang van EQ of Emotionele Intelligentie. Terwijl je dit moeilijker kan definiëren en meten dan IQ en ook niet op je cv kan zetten, wordt de enorme kracht ervan steeds duidelijker. Het begrijpen en managen van je emoties en gevoelens geeft een essentieel voordeel in de succesvolle uitbouw van menselijke relaties met je partner, kinderen, vrienden en op het werk.

 

Hiervoor is een goed inzicht in je eigen emoties, gevoelens en die van anderen essentieel. Het is bovendien geen statisch gegeven - je kan je EQ verhogen! Elke mens heeft het van nature meegekregen, maar is er zich doorgaans niet van bewust.

Als Jungiaans psychotherapeute en personal coach heb ik in mijn eigen praktijk de voorbije jaren mensen van zeer diverse achtergronden en functies begeleid naar duurzame transformaties in hun persoonlijke relaties en op het werk door verhoging van hun EQ vaardigheden. 

Door je EQ te verhogen zal je onmiddellijk de positieve impact merken op andere vlakken in je leven: een fijnere relatie met je geliefden, meer invloed en waardering op het werk, die zo ook vertaald kan worden in een beter passende functie en doorgroeimogelijkheden. 

In een wereld die steeds meer gekenmerkt wordt door allerlei vormen van Artificiële Intelligentie (A.I.) is Emotionele Intelligentie (E.I.) nog belangrijker geworden. A.I. moet ten dienste staan van E.I., niet andersom. 

EQ is zo essentieel dat het voor meer dan 58% meetelt in het welslagen van alle soorten ondernemingen. Iedereen kan zijn of haar EQ verhogen mits de juiste inspanningen en begeleiding. Die wil ik jou in mijn hoedanigheid als personal coach en psychotherapeute graag geven. 

Gespreksruimte:


"Het Helderhuis", Handelslei 174 bus 5, 2980 Sint Antonius-Zoersel
 

 

Contacteer Mij

Email: ruby.ad.astra@gmail.com

Mobiel: +32 486 81 62 99

Ruby Rose Consulting werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG). Deze staan vermeld in onze Privacyverklaring op deze website. 

Ondernemingsnummer BE 0808.055.233 

Verklaring in verband met Auteursrechten

Niets van wat op deze website wordt vermeld mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruby Rose Consulting.