top of page
Ruby Rose Consulting

Welkom bij Ruby Rose Consulting

Praktijk voor Jungiaanse Psychotherapie
Mental Coaching - EMDR - Brainspotting

Ruby Rose Consulting

 

Als Jungiaans psychotherapeute en mental coach heb ik de voorbije jaren mensen van zeer diverse achtergronden en functies begeleid naar duurzame transformaties in hun persoonlijke leven, relaties en op het werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische Afspraken 2024

Welkom in mijn praktijk te Zoersel in een gezellige en comfortabele setting temidden van een groene oase. Dit zijn mijn afspraken en tarieven.

 

  • Individueel consult: € 70,= (1 uur) 

  • Brainspotting-sessie: € 70, = (1 uur) of € 90,= (1,5 uur)

  • EMDR-sessie: € 70, = (1 uur) of € 90,= (1,5 uur)

  • Koppelgesprek: € 95,= (1,5 uur) 

 

Als je verhinderd bent om te komen wegens ziekte of andere redenen, gelieve me hiervan 48 uur op voorhand te verwittigen. Voor laattijdige afzeggingen zal een consult worden aangerekend. Bij voorbaat dank voor je begrip en medewerking.

 

Ruby Rose

PHOTO-2023-01-11-22-04-04.jpg

Boek een Consult

Email: info@rubyrose.consulting

Mobiel: +32 486 81 62 99

Bedankt voor je bericht!

Ruby Rose Consulting werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG). Deze staan vermeld in onze Privacyverklaring op deze website. 

Ondernemingsnummer BE 0808.055.233 

Verklaring in verband met Auteursrechten

Niets van wat op deze website wordt vermeld mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruby Rose Consulting.

Contact
bottom of page