Welkom bij Ruby Rose Consulting

Schermafbeelding 2019-09-20 om 14.47.07.

EQ Trainer, Jungiaans Psychotherapeute & Personal Coach

Mijn Specialisaties

 

Contacteer Mij

Ruby Rose Consulting werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG). Deze staan vermeld in onze Privacyverklaring op deze website. 

Ondernemingsnummer BE 0808.055.233 

Verklaring in verband met Auteursrechten

Niets van wat op deze website wordt vermeld mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruby Rose Consulting.