Ruby Rose Consulting

Welkom bij Ruby Rose Consulting

Praktijk voor Jungiaanse Psychotherapie
Mental Coaching - EMDR - Brainspotting

Mijn Specialisaties

Koppeltherapie

Neutraliseer onbewuste patronen die je ervan weerhouden gelukkig te zijn

Versterk je innerlijke kracht

Screenshot001.jpg

EMDR en Brainspotting

EQ Training voor bedrijven en leidinggevenden

Ruby Rose Consulting - for real empowerment

 

Wat is het meest bepalende ingrediënt voor succes en welzijn in je leven?

 

Is het een hoog IQ? Een Master of doctoraatsdiploma? Jaren ervaring hebben in iets? Moet je rijk (geboren) zijn? Het perfecte lichaam hebben? Alhoewel deze talenten en verwezenlijkingen niet onbelangrijk zijn en dikwijls een voorsprong geven, blijken ze toch niet het meest doorslaggevend om te voorspellen of iemand succesvol zal zijn.

Wie kent er niet iemand in zijn omgeving die in meer of mindere mate past binnen één van bovenstaande profielen, maar er toch niet in slaagt zijn of haar leven op het goede spoor te zetten of te houden?

 

Wat is het dan wel? Uitgebreid psychologisch onderzoek wijst naar het belang van EQ of Emotionele Intelligentie. Terwijl je dit moeilijker kan definiëren en meten dan IQ en ook niet op je cv kan zetten, wordt de enorme kracht ervan steeds duidelijker. Het begrijpen en managen van je emoties en gevoelens geeft een essentieel voordeel in de succesvolle uitbouw van menselijke relaties met je partner, kinderen, vrienden en op het werk.

 

Hiervoor is een goed inzicht in je eigen emoties, gevoelens en die van anderen essentieel. Het is bovendien geen statisch gegeven - je kan je EQ verhogen! Elke mens heeft het van nature meegekregen, maar is er zich doorgaans niet van bewust.

Als Jungiaans psychotherapeute en mental coach heb ik in mijn eigen praktijk de voorbije jaren mensen van zeer diverse achtergronden en functies begeleid naar duurzame transformaties in hun persoonlijke relaties en op het werk door verhoging van hun EQ vaardigheden. 

Door je EQ te verhogen zal je onmiddellijk de positieve impact merken op andere vlakken in je leven: een fijnere relatie met je geliefden, meer invloed en waardering op het werk, die zo ook vertaald kan worden in een beter passende functie en doorgroeimogelijkheden. 

In een wereld die steeds meer gekenmerkt wordt door allerlei vormen van Artificiële Intelligentie (A.I.) is Emotionele Intelligentie (E.I.) nog belangrijker geworden. A.I. moet ten dienste staan van E.I., niet andersom. 

EQ is zo essentieel dat het voor meer dan 58% meetelt in het welslagen van alle soorten ondernemingen. Iedereen kan zijn of haar EQ verhogen mits de juiste inspanningen en begeleiding. Die wil ik jou in mijn hoedanigheid als personal coach en psychotherapeute graag geven. 

Praktische Afspraken 2021

Sinds de corona-maatregelen zijn we met z'n allen door een periode van onverwachte en moeilijke uitdagingen gegaan. 

We werden verplicht om naar binnen te keren, en nieuwe antwoorden en verdedigingsmechanismen te creëren voor onszelf en onze naasten. Zowat alle aspecten van de vroegere "normale" omgangsvormen werden in vraag gesteld. Het was en is nog altijd een lastig, soms chaotisch en dikwijls pijnlijk proces. 

Vooraleer een rups een vlinder wordt, gaat hij door een grondige en onherroepelijke transformatie. Daarna ontpopt hij zich als een prachtige, unieke vlinder. 

Graag wil ik ieder van jullie ook in 2021 verder met raad en daad bijstaan. Om dat goed te kunnen doen, is tijdsmanagement en respect voor de afspraken essentieel.

 

  • Individueel consult        :   € 60,=  (1 uur) 

  • Koppelgesprek              :   € 90,=  (1,5 uur) 

  • Brainspotting-sessie      :   € 80,=  (1,5 uur)

  • EMDR-sessie                  :   € 80,=  (1,5 uur)

Betalingen uitsluitend contant of via "Payconic" app.

  • Om elk begeleidingstraject maximale slaagkansen te geven, is een wederzijds engagement en vertrouwen noodzakelijk. Daarom starten we eerst met een kennismakingsgesprek waarbij de korte en lange termijn verwachtingen worden afgetoetst. Een traject gaat pas van start wanneer dit engagement door de cliënt duidelijk is uitgesproken. 

  • Indien je verhinderd bent te komen, dien je me hiervan 48 uur op voorhand te verwittigen.

  • Indien je nalaat dat te doen, ben ik genoodzaakt je dit consult aan te rekenen, aangezien je de plaats en tijd van een andere cliënt innam.

Tot binnenkort,

Ruby Rose

Gespreksruimte:

Westmalle
 

 

Stuur een Bericht / Boek een Consult

Bedankt voor je bericht!

Email: info@rubyrose.consulting

Mobiel: +32 486 81 62 99

Ruby Rose Consulting werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG). Deze staan vermeld in onze Privacyverklaring op deze website. 

Ondernemingsnummer BE 0808.055.233 

Verklaring in verband met Auteursrechten

Niets van wat op deze website wordt vermeld mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruby Rose Consulting.